Actualité

Actualité
10 juillet 2018

Maison de Soins zu Käerjeng

Den 12. Juli ass an der respektiver Chamberskommissioun de Projet vum Bau vun enger Maison de Soins presentéiert ginn an wann alles klappt kann dësen Projet och nach virun der Summervakanz an der Chamber gestëmmt ginn. Dëst ass e weidere wichtege Projet fir d'Gemeng Käerjeng an hir Awunner. Hei investéiert den Staat eppes méi wéi 64 Milliounen € fir 201 Better. Des Maison de Soins kennt hannert den Site Op Acker, do wou och an Zukunft Flüchtlingsstrukturen, respektiv eng nei grouss Spillplaz gebaut sollen ginn. Dëst gëtt en neien Centre de Renconter wou Jonk an Al sech kennen begéinen, respektiv en Deel vun der Integratioun kann stattfannen. Méi Infoen hei : Projet de loi relatif à la construction d'une Maison de soins à Bascharage […]

Actualité
13 juillet 2018
Actualité
21 août 2019

Tornade du 9 août à Käerjeng et Pétange – Fin de la cellule de crise (21/08/2019)

Le centre de crise et le centre d’appel d’urgence, installés depuis le jour de la tornade par la Commune de Käerjeng viennent d’être levés avec effet au mercredi, 21 août 2019 à 17 heures. Depuis lors tous les services de la Commune et du service forestier ont repris leur rythme de travail et leurs missions pendant les heures de travail habituelles. La Mairie à Bascharage est ouverte de 8h00 – 11h30 et de 13h30 – 16h00 et joignable par téléphone au numéro d’appel 500 552-1. Mail : info@kaerjeng.lu Il n’y a plus de collectes spéciales de débris, arbustes, ... L’ECO Center a repris ses horaires d’ouverture habituels (Mardi: 13h00 – 17h30 ; Jeudi: 07h00 – 13h30 ; Vendredi: 14h00 – 19h30 ; Samedi: 07h15 – 15h45). Le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Käerjeng tient à remercier toutes les personnes ayant aidé de quelque manière que ce soit tout au long de cette catastrophe naturelle. Les installations sportives au « Käerjenger Dribbel » (terrains de football et hall sportif), tout comme le centre culturel « Käerjenger Treff » resteront fermées pour des raisons de sécurité jusqu’à ordre contraire.  


  De Krisen Zentrum mat Helpline vun der Gemeng Käerjeng deen zanter dem Dag vum Tornado vun der Gemeng Käerjeng installéiert war, ass ab dem Mëttwoch, 21. August 17 Auer opgehuewen. Ab deem Moment funktionéieren d’Gemengeservicer nees an hirem normale Rhythmus a ginn hiren eigentleche Missiounen nees no. D’Gemeng Käerjeng ass nees op vun 8h00 – 11h30 an 13h30 – 16h00 a kann telefonesch kontaktéiert ginn um 500 552 1. Mail : info@kaerjeng.lu Et gi keng speziell Raum Aktiounen méi laanscht d’Stroossen vun de Gemengen- a Bëschaarbechter gemaach. Den ECO Center ass zu sengen üblechen Zäiten op : Dënschdeg: 13h00 – 17h30 ; Donneschdeg: 07h00 – 13h30 ; Freideg: 14h00 – 19h30 ; Samschdeg: 07h15 – 15h45). De Buergermeeschter an de Schäfferot vun der Gemeng Käerjeng soen alle Leit villmools Merci fir hiren Asaz während dëser Naturkatastrof. D’Sportsinstallatiounen um Käerjenger Dribbel (Fussballsterrainen an Handballshal), souwéi de Käerjenger Treff bleiwe bis ob Weideres aus Sécherheetsgrënn gespaart. […]