Coronavirus

Coronavirus
17 mars 2020

Service de livraison de courses à domicile pour personnes âgées de plus de 75 ans ou identifiées comme vulnérables

Le collège des bourgmestre et échevins tient à informer ses citoyens que la commune de Käerjeng vient d’installer un Centre d’appel : 500 552 300 (lundi – vendredi de 13 à 16 heures) à partir du mercredi, 18 mars 2020 destiné aux personnes âgées de plus de 75 ans ou vulnérables (diabètes, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, cancer ou faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie) qui désirent faire effectuer leurs courses de premières nécessités par du personnel communal. Un agent communal se chargera d’effectuer les achats et de les livrer à domicile. A la livraison, un bon de commande est à signer par le demandeur afin de confirmer la bonne réception des produits. Aucun paiement ne sera demandé lors de la livraison. Le paiement des achats s’effectuera sur base d’une facture émise et envoyée par l’administration communale. Le centre d’appel fonctionnera aussi longtemps que les actualités l’exigent et jusqu’à avis contraire des instances étatiques ou communales. Livraisons à domicile par les restaurateurs de la commune de Käerjeng A toutes fins utiles, veuillez également trouver ci-dessous une liste (non-exhaustive) de restaurants continuant à offrir un service de livraison à domicile. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure. Brasserie Béierhaascht 📞26 50 85 50 Hotel-Restaurant Gulliver 📞50 44 55 402 Samariano Bascharage 📞26 65 00 32 Restaurant Carpini 📞50 59 99 Café Käerjenger Stuff 📞691 721 128 Brasserie Um Kéinziger Weier 📞691 589 589 Café Lénger Stuff 📞671 102 280 Café Um Haeffchen 📞691 210307 ************************************************************************* Hotline Gemeng Käerjeng fir eeler a Corona-gefärdet Bierger De Schäfferot vun der Gemeng Käerjeng informéiert seng Bierger, datt eng Hotline 500 552 300 (Méindes bis Freides vun 13 bis 16 Auer) ab e Mëttwoch, 18. Mäerz 2020 fräigeschallt gouw Hei kënne Bierger iwwer 75 Joer oder déi besonnesch vum Coronavirus COVID-19 gefärdet sinn (Diabetis, kardiovaskulär Krankheeten, chronesch Krankheeten vun den Otemweeër, Kriibs, Immunschwächt op Grond vun enger Krankheet oder Therapie), sech mellen fir hir dringend noutwendeg Akeef duerch Gemenge Personal gemaach ze kréien. E Gemengen Ugestallten këmmert sech ëm d’Akafen a liwwert d’Bestellung heem. Bei der Liwwerung ënnerschreift de Bierger d’Commande a bestätegt esou datt hie seng bestallten Artikele geliwwert kritt huet. Bei der Liwwerung  ass näischt direkt ze bezuelen. De Bierger kritt vun der Gemeng eng Rechnung geschéckt, déi dann ze bezuelen ass. Dës Hotline bläiwt esou laang bestoen wéi d’Coronavirus Aktualitéit et erfuerdert, respektiv bis et nei Uerder a Recommandatioune vun de Staatlechen- oder de Gemengen-Autoritéite gëtt. Heem-Liwwerung vun Iessen duerch d’Restaurateuren aus der Gemeng. Ausserdem fannt Dir hei eng Lëscht vu Restaurateuren aus der Gemeng, déi de Bierger weiderhinn Iessen heem liwweren. Dës Lëscht gëtt bei Bedarf aktualiséiert. Brasserie Béierhaascht 📞26 50 85 50 Hotel-Restaurant Gulliver 📞50 44 55 402 L'Angolo d'Oro Hautcharage 📞26 50 33 40 Samariano Bascharage 📞26 65 00 32 Restaurant Carpini 📞50 59 99 Café Käerjenger Stuff 📞691 721 128 Brasserie Um Kéinziger Weier 📞691 589 589 Café Lénger Stuff 📞671 102 280 Café Um Haeffchen 📞691 210307   […]